Izobraževanje rudarjev o novostih pri odkopni opremi

V Premogovniku Velenje uporabljamo v procesu pridobivanja premoga najsodobnejšo odkopno opremo. V decembru 2008 so bili dobavljeni štirje večji stroji, in sicer pridobivalni stroj za odkope SL 300 IPC nemške firme Eickhoff, ki mu rudarji rečejo kombajn, dva napredovalna stroja GPK-S ter nov smerni in čelni odkopni transporter angleškega proizvajalca JOY. V februarju smo pripravili izobraževanje za posamezne skupine uporabnikov in vzdrževalcev novega kombajna.
V velenjskih jamah delajo sedaj trije Eickhoffovi kombajni. Naša praksa je, da pred vsakim nakupom novega stroja proizvajalcu sporočimo pomanjkljivosti ali slabosti, ki smo jih zaznali pri delovanju ali vzdrževanju stroja.

Frank Riegermann, inšpektor montaže v podjetju Eickhoff, ki je s kolegom vodil izobraževanje, je sodelovanje s Premogovnikom Velenje zelo pohvalil: »Eickhoff prodaja odkopno opremo po vsem svetu, poučujemo njene uporabnike, vendar moram poudariti, da najbolje sodelujemo prav s Premogovnikom Velenje. V Premogovniku imajo vsi, ki delajo z našimi stroji, zelo veliko izkušenj, zato jim rokovanje z njimi v glavnem ne predstavlja težav. Prav pa je, da se seznanijo z vsemi spremembami in novitetami ter dobro spoznajo določene dele stroja, predvsem tiste, v katere v primeru okvar in pri vzdrževanju lahko posegajo. Predlagane izboljšave na strojih v našem podjetju z veseljem upoštevamo, kajti z vidika razvoja strojev je to pomembno tudi za nas.«
V Premogovniku Velenje načrtujemo izobraževanja tudi za uporabnike in vzdrževalce druge opreme na odkopih in pripravskih deloviščih. Eden od vzrokov za takšno izobraževanje je tudi v tem, da se upokojujejo strojni in elektro vzdrževalci, ki imajo veliko znanja in bogate izkušnje pri delu z opremo, mlajši sodelavci pa strojne opreme še ne poznajo dovolj dobro. 

Objavljeno: 18-02-2009