V jami Mramor Rudnikov Kreka dosegli rekordni odkop premoga

Premogovnik Velenje je septembra lani uspešno zagnal prvi mehanizirani odkop premoga v jami Mramor Rudnikov Kreka v Tuzli v Bosni in Hercegovini. Od konca oktobra 2008 do konca aprila 2009 teče šestmesečni garancijski rok, v katerem mora Premogovnik Velenje zagotavljati nemoteno delovanje odkopne opreme. Zato so v skladu s pogodbo v jami Mramor sedaj prisotni štirje zaposleni iz Premogovnika Velenje, in sicer elektrikar ter v vsaki delovni izmeni en rudar.

Odkopavanje premoga poteka zelo dobro, saj rudarji na njem ves čas presegajo načrtovane količine premoga. V petek, 13. februarja 2009, je bil na enem odkopu dosežen rekordni dnevni odkop 2200 ton premoga, obenem pa je celotni rudnik Mramor ta dan beležil enega najboljših izkopov v njegovi zgodovini, saj so odkopali 3700 ton premoga. Z devetimi in pol rezi napredovalnega stroja je bil narejen dnevni napredek 7,5 metrov, kar je prav tako rekordni dosežek.

Bosna in Hercegovina sicer razpolaga s približno štirimi milijardami odkopnih rezerv premoga. V premogovnikih Kreka, enem največjih potencialov v tej državi, je zaposlenih približno 4.000 delavcev. V njem pridobivajo lignit, kalorične vrednosti okoli 10 kJ/t in z malo vsebnostjo žvepla, 85 odstotkov premoga pa porabijo v sosednji termoelektrarni Tuzla. Lani naj bi pridobili okoli 2,2 milijona ton premoga, pred vojno pa je bila letna proizvodnja med 5 in 6 milijonov ton, pri čemer so imeli 11.500 zaposlenih. Pridobivanje premoga je bilo do septembra leta 2008 ročno, tako da je omenjeni odkop v jami Mramor tudi prvi mehanizirani odkop v državi.

Objavljeno: 17-02-2009