Mednarodna konferenca Energetika in klimatske spremembe

Fakulteta za energetiko bo med 1. in 3. julijem 2009 organizatorka mednarodne konference Energetika in klimatske spremembe – EnRe, ki bo potekala v Hotelu Paka v Velenju. Nanjo vabi mednarodne strokovnjake s področja energetike in ekologije, da sodelujejo s svojimi referati, ki bodo izšli tudi v znanstveni strokovni reviji. Na konferenco so vabljene tudi gospodarske družbe, da se predstavijo s svojo dejavnostjo.

Konferenca bo potekala v več sekcijah, in sicer bodo predstavljene hidro-, termo- in jedrska energetika, obnovljivi viri energije, fosilna goriva, nove tehnologije, energetske politike ter ekologija in varstvo okolja.

Nedvomno ima ravnanje z energijo danes večjo vlogo kot kadarkoli prej v zgodovini, njena trajna, zanesljiva in okolju prijazna oskrba pa predstavlja enega največjih svetovnih izzivov. Moderna družba še nikoli ni živela v energetsko tako negotovem času kot sedaj. Cene tradicionalnih fosilnih goriv so podvržene velikim ekonomskim nihanjem, nestabilna politična situacija v državah, ki so energetsko najbolj bogate z nafto in premogom, pa kažejo, da tudi v prihodnosti lahko pričakujemo le nepričakovano. Neučinkovita in potratna raba energije ne prizanaša niti našemu okolju. Hude klimatske spremembe, ki smo jim priča v zadnjem času, dokazujejo, da s svojim planetom ravnamo zelo neprimerno in neodgovorno.

Informacije o konferenci: www.enre.si in info@enre.si

Objavljeno: 12-02-2009