Vpogled v centralni register društev, register političnih strank in evidenco ustanov

Obveščamo vas, da je bila na spletnem portalu Ministrstva za notranje zadeve dne 23.1.2009 vzpostavljena aplikacija, ki omogoča vpogled v podatke Centralnega registra društev, Registra političnih strank in evidence ustanov. Aplikacija je dostopna vsem uporabnikom svetovnega spleta. Tako lahko vsak, ki to želi, iz ustrezne računalniške baze podatkov pridobi podatek o katerem koli registriranem društvu, politični stranki ali ustanovi. Aplikacija omogoča tudi zahtevnejše iskanje npr. prikaz vseh registriranih društev, ki imajo sedež v določeni občini ali na določenem naslovu, prikaz vseh športnih društev ali pa zgolj vseh nogometnih društev oziroma drugih vrst društev. Novost bo koristila tako posameznikom, samim društvom, strankam in ustanovam, pa tudi drugim uporabnikom, npr. občinam, ki so sicer pogosto prosile za izpis podatkov iz registra društev.

Navedeno aplikacijo lahko najdete na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve: www.mnz.gov.si, pod rubriko: »Pogosto iskane vsebine« – »Društva, politične stranke, ustanove, javne prireditve, volitve«.

Objavljeno: 02-02-2009