Spremembe deležev v lastniški strukturi Premogovnika Velenje

Skladno s 145. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (UL RS, št. 67/07, 100/07 – popr. in 69/08) objavljamo informacijo, da je Družba Center naložbe, d. d., dne 16. 12. 2008 prodala 345.494 delnic izdajatelja Premogovnik Velenje z oznako RLVG, kar predstavlja 12,67 % delež glasovalnih pravic, in da je istega dne NLB, d. d., od omenjene družbe pridobila 345.494 delnic z oznako RLVG.

Objavljeno: 30-01-2009