Predstavniki GZS in EZS na obisku v Premogovniku Velenje

V četrtek, 29. januarja 2009, so se na delovnem obisku v Premogovniku Velenje mudili predstavnika Gospodarske zbornice Slovenije generalni direktor mag. Samo Hribar Milič in njen predsednik Zdenko Pavček ter direktor Energetske zbornice Slovenije Niko Martinec. Goste je sprejel direktor Premogovnika dr. Milan Medved, ki je ob tej priložnosti predstavil delovanje Premogovnika Velenje in njegove priložnosti na JV trgih. Ob tem je poudaril, da »Premogovnik Velenje pravzaprav ni rudnik, ampak tovarna premoga«, pri čemer je želel izpostaviti pomembnost dobre utečenosti vseh procesov znotraj podjetja.

Gostje so si ogledali tudi delovišče odkopa Y v Jami Pesje. Ob tem je predsednik GZS Zdenko Pavček izrazil navdušenje nad sodobno tehnološko opremljenostjo Premogovnika Velenje ter pohvalil zavedanje vodstva o pomembnosti lastnih energetskih zalog ter pomembnosti znanja in trženju le-tega na ostalih trgih.

Direktor premogovnikove povezane družbe HTZ Velenje dr. Vladimir Malenković je predstavnikom GZS in EZS predstavil še podjetje HTZ, njegovo poslovanje in usmeritve do leta 2012 in po njem, še podrobneje pa programa AquaVallis in Sonelex ter trženje rudarskih programov na tujih trgih.

Objavljeno: 29-01-2009