Premogovnik Velenje je dober zaposlovalec

V medijsko-raziskovalnem projektu in nacionalnem izboru najboljših zaposlovalcev Zlata nit, ki poteka pod okriljem časnika Dnevnik in častnim pokroviteljstvom ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, so že drugo leto oblikovali seznam 101 najboljšega slovenskega zaposlovalca. Med 101 najboljšega zaposlovalca se je tokrat uvrstil tudi Premogovnik Velenje.

Za sodelovanje v raziskavi se je letos odločilo 117 podjetij, med 101 najboljšega zaposlovalca pa se je uvrstilo 47 malih (do 50 zaposlenih), 33 srednje velikih (od 50 do 250) in 21 velikih podjetij (več kot 250 zaposlenih). Med njimi je nekaj uveljavljenih podjetij in tudi 14 aktualnih gazel.

Vodja Zlate niti Saša Mrak je povedala: “Glede na negotove gospodarske razmere smo pričakovali skromnejši odziv kot v preteklem letu, zato nas je skoraj enako visoko število sodelujočih prijetno presenetilo. Najboljši zaposlovalci imajo v teh negotovih razmerah še toliko bolj pomembno vlogo v smislu spodbude in prenosa znanja ter izkušenj na podjetja, ki to v teh časih nujno potrebujejo.”

V raziskavi Zlata nit 2008 je sodelovalo 7.783 respondentov iz 117 podjetij, manjše število sodelujočih v primerjavi s preteklim letom (10.517) pa je posledica dejstva, da se je na izbor Zlata nit prijavilo več manjših podjetij kot lani. V letošnji raziskavi je ugotovljen pomemben dvig odzivnosti sodelujočih, saj je anketni vprašalnik izpolnila več kot tretjina vseh zaposlenih v sodelujočih podjetjih (lani 20 odstotkov).

Glavna merila za uvrstitev podjetij na seznam 101 najboljšega zaposlovalca so (poleg uspešnosti poslovanja, ki prinaša 20 odstotkov končne ocene) izsledki raziskave, ki jo je raziskovalni center opravil med zaposlenimi v sodelujočih podjetjih. Vprašalnik se osredotoča na šest področij: temeljni odnos med podjetjem in zaposlenim, vloga in kakovost dela posameznika v podjetju, značilnosti organizacijske kulture in klime ter medsebojnih odnosov, podjetnost in inovativnost, kakovost delovnega okolja in osebna rast in razvoj.

Lestvici 101 zaposlovalca bosta sledili objava imen 21 finalistov (po 7 v kategoriji malih, srednje velikih in velikih podjetij) in slavnostna razglasitev zmagovalcev s podelitvijo priznanj, ki bo 5. marca 2009.
Več informacij o projektu http://zaposlitev.dnevnik.si/zlatanit.

Objavljeno: 19-01-2009