Sprejem za ravnatelje izobraževalnih ustanov Šaleške doline

V sredo, 14. januarja 2009, je direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved na Velenjskem gradu pripravil sprejem za ravnatelje izobraževalnih ustanov v Šaleški dolini. Na njem je predstavil delovanje Premogovnika Velenje v letu 2008 in njegove načrte, vodja Izobraževalnega centra Boris Potrč pa je predstavil izobraževalni proces v podjetju. Dr. Medved je poudaril, da je sodelovanje med podjetjem in izobraževalno sfero zelo pomembno. Toliko bolj, ker je glavna dejavnost Premogovnika Velenje deficitarna in prav tako kadri za delo v rudarstvu, v Šaleški dolini pa načrtujemo vsaj še 40 let rudarjenja. Predstavil je načrte za izgradnjo novega jaška NOP 2, razvoj odkopov, posebej pa je poudaril pomen rasti Skupine Premogovnik Velenje.

Skozi aktualno dogajanje na energetskem področju v Evropi je predstavil pomen lastne oskrbe z energetskimi viri. Za Slovenijo, ki ni država z bogatimi viri, je pomembno, da skrbno izrablja domače vire električne energije ter načrtuje razvoj novih objektov za njihovo pridobivanje. Dejal je tudi, da bodo v prihodnosti tri ključna področja definirala gospodarske in družbene odnose: energija, pitna voda in odpadki.

Boris Potrč je v predstavitvi Izobraževalnega centra preletel podatke o izobrazbeni strukturi zaposlenih, štipendiranju in zaposlovanju novih kadrov, izobraževanje zaposlenih ob delu ter aktivnosti centra za stalno in aktualno izobraževanje zaposlenih na strokovnih in splošnih področjih. Dr. Milan Medved in Boris Potrč sta poudarila dobro sodelovanje s Šolskim centrom Velenje in z drugimi izobraževalnimi institucijami ter si tega v enaki meri zaželela tudi letos.

Objavljeno: 16-01-2009