Proizvodnja v Premogovniku Velenje v letu 2008 in plan za leto 2009

V Premogovniku Velenje smo v letu 2008 dosegli proizvodnjo 44.000 TJ oz. 4 milijone 8000 ton premoga in s tem izpolnili vse potrebe po premogu za proizvodnjo električne energije Termoelektrarne Šoštanj. Pričakujemo pozitivni poslovni rezultat kljub težavam v proizvodnji, s katerimi smo se srečavali v 2. polovici preteklega leta, ko smo se močno trudili, da smo dosegli proizvodne količine, zaradi vztrajnosti in požrtvovalnosti rudarjev pa smo težave tudi uspešno premagali.

Plan za leto 2009 predvideva enako količinsko proizvodnjo premoga, kot je bila realizirana v letu 2008, kar predstavlja nekaj več kot 4 milijone ton premoga.

Pričakujemo, da bodo poslovanje v letu 2008 pozitivno zaključile tudi vse povezane družbe Premogovnika Velenje: HTZ Velenje, PV Invest, RGP in Gost.

Objavljeno: 15-01-2009