Pranje perila v podjetju Skupine Premogovnik Velenje HTZ certificirano

Novembra 2008 je v Pralnici podjetja Skupine Premogovnik Velenje HTZ potekala presoja usposobljenosti pranja in nege tekstila po standardu RAL-GZ-992/1, v decembru pa so omenjeni certifikat za oznako kakovosti nege gospodinjskih in objektnih tekstilij tudi prejeli.

Pridobitev certifikata je potekala preko Inštituta v Hohensteinu v Nemčiji, ki je za začetno fazo certificiranja v Sloveniji pooblastil Univerzo v Mariboru, Center za nego tekstilij in oblačil (CNTO). Po enoletnem obdobju od pridobitve omenjenega certifikata imajo možnost pridobitve še drugih certifikatov kakovosti pranja, in sicer za bolnišnične tekstilije RAL 2 in za tekstilije iz živilske industrije RAL 3.

Certificiranje kakovosti pranja v naši državi še ni zakonsko predpisano, vendar Slovenija že povzema Evropska merila za kakovost. Za pridobitev osnovnega RAL-a so se v HTZ Velenje odločili z namenom, da so pripravljeni na nadgradnjo certifikata po potrebi in glede na zahteve trga.

V Pralnici HTZ so s certifikatom kakovosti pridobili dobro referenco za stranke in upravičenost cene storitve, kakovost pralnih sredstev, za kar so po RAL-u odgovorni dobavitelji, pripravljeni so na spremembo zakona, konkurirajo monopolistom pranja perila na trgu, ki certifikat že imajo, predvsem pa je certifikat kakovosti osnova za nadaljnji obstoj na trgu storitev pranja in negovanja perila.

Objavljeno: 12-01-2009