Osnovnošolci na ogledu Premogovnika Velenje

Učenci zaključnih razredov osnovnih šol občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki so danes dopoldne obiskali Premogovnik Velenje. Predstavili so jim poklice v rudarstvu in možnosti štipendiranja in jih popeljali na ogled varnostno-tehnološkega informacijskega sistema, jaška NOP, elektro in strojne delavnice ter šolskih garderob in svetilkarne. Namen njihovega obiska, ki ga za osnovnošolce sicer v Premogovniku Velenje organizirajo vsako leto decembra, je bila seznanitev z osnovnimi poklici v rudarstvu in možnostmi za zaposlitev.

Slednje je tridesetim učencem najbolje predstavil direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved. Poudaril je, da 120 milijonov ton zalog premoga v Šaleški dolini omogoča delovanje premogovnika do leta 2050, tako dolgo delovanje pa mu bo zagotovila nova investicija v blok 6 v TE Šoštanj. Prihodnosti rudarjenja in pridobivanja električne energije v Šaleški dolini je naklonjena tudi splošna energetska situacija v svetu, saj ljudje potrebujemo vedno več električne energije, v Šaleški dolini pa imamo zanjo edini domači strateški vir – premog.

Dr. Medved je še dejal, da je pred Premogovnikom Velenje rentabilno in tudi dobičkonosno poslovanje. »Premogovnik Velenje bo tudi v prihodnje spadal med najboljša slovenska podjetja, v tehnološkem in tehničnem smislu pa spada med najsodobnejše premogovnike s podzemnim pridobivanjem na svetu. Da bi takšen tudi ostal in se še razvijal, nenehno potrebuje nove, mlade, izobražene in pripadne sodelavce,« je dejal dr. Medved.
Letos so v Premogovniku Velenje zaposlili 50 pripravnikov, že v začetku januarja 2009 pa načrtujejo zaposlitev 32 novih sodelavcev. Vsako leto razpišejo tudi okoli 60 štipendij, največ za poklice v rudarstvu. Dijaki Šolskega centra Velenje opravljajo praktično usposabljanje z delom za te poklice v Premogovniku Velenje.

Objavljeno: 19-12-2008