RGP zbira vodo izpod Pece

Od sredine septembra do sredine decembra je hčerinsko podjetje Premogovnika Velenje RGP, d. o. o., izvajalo rudarska dela v podzemlju Pece na nadmorski višini 1.100 metrov. V jami Topla so postavljali vodne zbiralnike za pitno vodo in razvejan sistem vodovodnih cevi, ki bodo vodo iz podzemlja pripeljali do ustja rova. Dotok vode v bodočem cevovodu bo znašal 30 l/s.

Za oskrbo vodovodnega omrežja v Črni na Koroškem je bila po prenehanju rudarjenja v rudišču Topla predlagana varianta napajanja cevovoda iz zajetij v jami Topla. Revir Topla je bil dolga leta eden izmed revirjev Rudnika svinca in cinka Mežica. Z dokončnim prenehanjem izkopavanja in predelave svinčeno-cinkove rude je tudi to področje rudnika postalo predmet obdelave zapiralnih del. Zaradi svoje vodonosnosti kvalitetne izvirske vode se je v postopkih zapiranja vodni vir ohranil, da bi še naprej služil oskrbi z vodo.

Gre za vodne vire, za katere so preiskave dokazale, da so primerni za pitno vodo. Zadovoljujejo najstrožje kriterije za kakovost pitne vode, kar pomeni, da vodne vire iz tega področja uvrščamo med izvirske vode.
Podjetje RGP je postavilo štiri zbiralnike vode, katerih najpomembnejše funkcije so zbiranje vode neposredno iz vrtin/razpok, onemogočanje mešanja vode, ki se preliva po progah, usedanje trdnih delcev (umirjanje pretoka), zaščita zajete vode pred zruški v jamskih prostorih, možnosti jemanja vzorcev in preusmeritve dotekajoče vode mimo cevovoda. Dostop do vodnih virov v jami je bil podgrajen, tako da danes razmere omogočajo izdelavo primernega sistema, ki bo dolgoročno predstavljal ustrezen vir pitne vode.

Jamska pitna voda, njena zajetja in smotrna uporaba so strateško in ekološko vedno bolj pomembni. Podjetje RGP je podobna zajetja vode že izvajalo v premogovnikih Laško in Senovo.

Objavljeno: 18-12-2008