Golte vabijo v vseh letnih časih

V soboto, 13. decembra, so na Golteh pripravili novinarsko konferenco ob začetku nove smučarske sezone, na kateri so predstavili tudi svoje investicijske načrte.
Na Golteh so smučarsko sezono sicer začeli že 29. novembra, kar je najbolj zgodaj v zadnjih nekaj letih. Imajo dovolj naravnega in kompaktnega snega za obratovanje vseh naprav, direktor smučarskega centra Golte Ernest Kovač pa pričakuje v tej sezoni 132 smučarskih dni, kar je 10 dni več kot lani. V predprodaji so prodali 15 odstotkov več smučarskih vozovnic kot lani. V času božičnih praznikov imajo v hotelu Golte še nekaj prostih kapacitet, medtem ko so novoletni prazniki razprodani v celoti.
Kovač je še napovedal, da bodo maja prihodnje leto pričeli s pripravljalnimi deli za izgradnjo novega hotela, čakajo jih tudi ureditev cestne povezave smučišča z Mozirjem in Ljubnim ob Savinji, postavitev nove štirisedežnice in razširitev zasneževalnega sistema. V naslednjih štirih letih bodo za posodobitev smučišča na Golteh vložili od 15 do 18 milijonov evrov.

Od junija letos je novi lastnik smučarskega centra družba PV Invest, ki je od italijanskih družbenikov odkupila 50-odstotni lastniški delež, preostali lastniški delež pa ima 22 slovenskih družbenikov, ki so podprli aktivno naložbeno politiko PV. Med njimi ima 15,7-odstotnega tudi HTZ Velenje.

Kot je povedala Tina Čoklc iz PV Investa, so v SAŠA regiji že dalj časa ugotavljali, da center Golte potrebuje močnega domačega lastnika, “kajti le-ta ima dovolj velik interes za razvoj centra, poleg tega pa ima večjo možnost za dialog, urejanje vseh potrebnih dogovorov, dokumentacije za investicije in podobnega pri vseh lokalnih skupnostih, organih.”

Del od 15 milijonov evrov potrebnih sredstev za načrtovane investicije bodo zagotovili v PV Investu, del sredstev pa bodo pridobili s krediti in iz slovenskih in evropskih razpisov.

Dr. Vladimir Malenković, predsednik nadzornega sveta družbe Golte in direktor invalidskega podjetja HTZ Velenje, je povedal, da je pri koncu izdelava novega strateško-razvojnega načrta družbe Golte za naslednje 5-letno obdobje. 18. decembra se bodo nadzorniki na svoji redni seji NS seznanili s poslovanjem družbe in pregledali omenjeni dokument. Z njim nameravajo v januarju 2009 seznaniti tudi družbenike družbe Golte na redni seji skupščine.

Dr. Malenković: “Center Golte je v lokalnem prostoru močno zasidran in vsi smo veseli, da je prišlo do ponovne oživitve ponudbe centra v vseh letnih časih. Center je v preteklih letih naredil nekaj pomembnih korakov naprej, ob načrtovanju dolgoročnejših in obsežnejših investicij pa se je pri dogovarjanju z italijanskim lastnikom zataknilo. Zdajšnji lastniki so aktivni in močno zainteresirani, da se center razvija. Pri vstopu družbe HTZ med lastnike družbe Golte smo razmišljali z vidika sinergij, tudi možnosti zaposlovanja invalidov. Aktivno smo sodelovali pri montaži opreme, sodelujemo pa posredno ali neposredno tudi danes, in sicer z rednim vzdrževanjem, pregledovanjem naprav, s storitvami pranja perila, z nudenjem zaščitnih sredstev.”

Objavljeno: 18-12-2008