Sprejem Premogovnika Velenje za predstavnike medijev

Za Premogovnikom Velenje je leto, ki je bilo za naše podjetje v marsičem prelomno. Pripravili smo številne dogodke, aktivnosti in projekte, ki so odmevali v javnosti tudi s pomočjo sredstev javnega obveščanja. V ponedeljek, 15. decembra 2008, je tako direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved na Velenjskem gradu sprejel predstavnike medijev: novinarje, snemalce in fotografe ter se jim zahvalil za sodelovanje.

V svojem pozdravnem nagovoru je predstavil največje dosežke Premogovnika Velenje v letošnjem letu, kamor nedvomno sodijo »prehod na odkopno dolžino 210 metrov, kar je pomembna prelomnica predvsem zaradi dolgoročnega zagotavljanja potrebnih količin konkurenčnega premoga, zmanjšanja odkopnih izgub in optimizacije tehnološkega procesa pridobivanja premoga. Zagon najdaljšega odkopa smo pospremili še z enim zgodovinskim trenutkom – prvič smo se iz jame na površino preko optičnih kablov javili v živo. Sliko in zvok smo prikazovali na svetovnem spletu. V času prenosa je bil naš internetni portal oblegan z vseh kontinentov sveta. Da nam vedno večji izziv predstavljajo trgi izven Slovenije, predvsem v JV Evropi, nam dokazuje tuzelski rudnik Mramor, kjer smo septembra zagnali prvi mehanizirani odkop, pri katerem so sodelovali strokovnjaki iz Premogovnika in HTZ Velenje.

Dr. Milan Medved je še poudaril, da smo »veseli, da smo kljub zahtevnim razmeram predvsem v 2. polovici letošnjega leta izpolnili plan. Poslovanje Premogovnika Velenje bo tudi v prihodnjem letu temeljilo na dveh glavnih usmeritvah. Prva je proces proizvodnje premoga, druga pomembna naloga pa je prodaja naših znanj in storitev ter s tem večanje skupnega prihodka Skupine Premogovnik Velenje. Iskati moramo nove tržne priložnosti izven osnovnega procesa proizvodnje premoga tako na matičnem podjetju kakor tudi v naših glavnih povezanih družbah HTZ, RGP, PV Invest in GOST, ki sestavljajo celotno Skupino.«

Objavljeno: 15-12-2008