Knapovska dolina v očeh fotografa

Ivo Hans Avberšek, grafični oblikovalec, zaposlen v Studiu HTZ, in ljubiteljski fotograf je v decembru dodal kamenček v mozaik spominov, pričevanj, dokazov in razmišljanj o Šaleški dolini. S pomočjo Premogovnika Velenje je izdal fotomonografijo Knapovska dolina.

Na pot so jo v krogu sodelavcev, Hansove družine in prijateljev pospremili v petek, 12. decembra 2008, v Muzeju premogovništva Slovenije. Ob pesmi Rudarskega okteta in nagovoru direktorja Premogovnika Velenje dr. Milana Medveda je bil osrednji dogodek večera pogovor z avtorjem.

Takole je med drugim povedal in v spremno besedo h knjigi tudi zapisal direktor dr. Medved: »Obrazi in prizori – ujeti v trenutkih preteklosti – gredo z nami tudi v prihodnja desetletja rudarjenja v naših krajih. V naši dolini še naprej na temeljih preteklosti črpamo moč za prihodnost.«

»Moja dolina je postala v obdobju industrializacije in potreb po električni energiji zelo utrujena. Izginjala so polja in kmetije, izginjale so cele vasi. Svet se je pogrezal in postajal nekoristen …« pa je zapisal Hans v spremni besedi k svoji knjigi. A fotografije ne prikazujejo te doline. So fotografov pogled na današnjo podobo območja, ki ga je rudarjenje poškodovalo in mu pred desetletji začelo dajati novo priložnost, novo kakovost.

Katera dolina je Hansu ljubša – tista neokrnjena izpred dobrih štiridesetih let ali današnja? Hans: »Prav gotovo tista nekdanja, ker je to bila dolina moje mladosti. Vendar sem vesel, da smo ji vrnili življenje, dali novo kakovost, da smo jo vrnili ljudem, rastlinam in živalim.«

O tem v knjigi pričajo fotografije ptic, labodov, v meglo ali sonce ujetih dreves, travnikov in jezer v vseh letnih časih. A to je dolina zgoraj, na površini. Drugačno življenje poteka pod njo. O njem v knjigi pripovedujejo fotografije obrazov knapov. Ti so umazani, utrujeni, zaskrbljeni pa tudi prešerno nasmejani, navihani, radovedni. Zanimivi obrazi ljudi, dogodki, narava, mestne ulice, sence, odsevi – vse to na Hansovih fotografijah oživi, pripoveduje svojo zgodbo.

Knjiga Knapovska dolina je izšla v 3.000 izvodih, oblikovanje in grafične elemente je prispevala Hansova hči Kaja Avberšek, diplomirana industrijska oblikovalka, prejemnica Prešernove nagrade za svoje diplomsko delo.

Objavljeno: 15-12-2008