Podpis dogovora o zagotavljanju varnosti

V sredo, 3. decembra, sta župan Mestne občine Velenje Srečko Meh in direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved podpisala dogovor o sodelovanju pri zagotavljanju varnosti, varovanju javnega reda in varovanju javnega premoženja ter naravne in kulturne dediščine v območju pridobivalnega prostora rudarjenja. Pri podpisu so sodelovali tudi pomočnik direktorja Premogovnika Velenje Ludvik Golob, direktor družbe PV Invest Drago Potočnik, vodja Medobčinskega inšpektorata Sonja Glažer in vodja občinskih redarjev Peter Tkalec.

Podpisnika sta se sporazumela o tem, da sta soodgovorna za zagotavljanje spoštovanja predpisov na varovanem območju, kjer v skladu s kadrovskimi zmožnostmi zagotavljata stalni nadzor. V skladu z dogovorom bosta Mestna občina Velenje in Premogovnik Velenje skupno ukrepala zoper kršitelje ter se medsebojno obveščala o pojavih, ki so lahko pomembni za izvedbo dogovorjenih nalog. 

Uvodoma je župan  Srečko Meh izrazil zadovoljstvo, da je do dogovora o sodelovanju prišlo in da so uspeli s Premogovnikom Velenje strniti moči proti kršiteljem javnega reda in miru. Pomemben se mu zdi tudi dogovor med Premogovnikom Velenje, Mestno občino Velenje in Občino Šoštanj, da sproti sanirajo ugreznine, ki nastajajo kot posledica rudarjenja. Prisotnim je pojasnil, da je pred kratkim nastal tudi Strateški razvojni dokument Mestne občine Velenje, v katerem sta podrobno opredeljeni dolgoročni strategija in vizija občine. Podlaga za izdelavo dokumenta je bilo med drugimi tudi mnenje nadpovprečno angažiranih občanov, ki so na prvo mesto vrednot postavili občutek varnosti. Z dogovorom in s podobnimi sodelovanji bomo občanom ta občutek tudi zagotovili. Župan je še dodal, da z novim letom pričenjamo z izvajanjem programa varnosti, ki bo prav tako prispeval k večji varnosti ter k ohranjanju reda in miru v občini.

V nadaljevanju je direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved pojasnil, da je pomembno, da z javnim podpisom dogovora damo jasno sporočilo javnosti, da bomo ukrepali s skupnimi močmi in kršitelje tudi ustrezno kaznovali. Pomembno je, da širši javnosti predstavimo, kako gledamo na vzdrževanje javnega reda in miru ter varovanje javnega premoženja znotraj pridobivalnega prostora rudarjenja. Poudaril je, da se moramo zavedati, da je omenjeno področje industrijsko, zato mora biti tu še bolje poskrbljeno za red in organiziranost. Premogovnik Velenje želi v sodelovanju s Policijsko postajo Velenje v toplejših mesecih, ko je na obravnavanem območju največ obiskovalcev, vzpostaviti sistem varovanja s policistom na konju.

Vodja občinskih redarjev je nato dodal, da se organi, ki so odgovorni za ohranjanje varnosti največkrat srečujejo s težavami zaradi omejenih pooblastil. Zato je edini način za uspešno ukrepanje, da se povezujemo, redarji in varnostniki. Tako se lahko dopolnjujemo, si pomagamo in smo s skupnimi močmi učinkoviti.

Objavljeno: 05-12-2008