Podpis dogovora o sodelovanju pri zagotavljanju varnosti med PV in MOV

V sredo, 3. decembra 2008, ob 11.30 uri bo v sejni sobi Mestne občine Velenje potekal podpis dogovora o sodelovanju pri zagotavljanju varnosti, varovanja javnega reda in varovanja javnega premoženja ter naravne in kulturne dediščine v območju pridobivalnega prostora rudarjenja (varovano območje). Dogovor bosta podpisala župan Mestne občine Velenje Srečko Meh in direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved.

V težnji po uspešnem medsebojnem sodelovanju pri zagotavljanju varnosti, varovanja javnega reda in varovanja javnega premoženja ter naravne in kulturne dediščine v območju pridobivalnega prostora rudarjenja, se bosta podpisnika dogovora sporazumela o tem, da sta soodgovorna za zagotavljanje spoštovanja predpisov na varovanem območju, kjer v skladu s kadrovskimi zmožnostmi zagotavljata kontinuiran nadzor. Podpisnika dogovora si nudita medsebojno pomoč pri ukrepanju zoper kršitelje ter se medsebojno obveščata o pojavih, ki so lahko pomembni za izvedbo nalog, ki so v pristojnosti katerega od njiju. V primeru, da kateri od podpisnikov dogovora oceni, da je potreben skupen in usklajen nadzor obeh, se o tem medsebojno obvestita ter preučita situacijo, da po potrebi ta nadzor tudi organizirata in izvedeta. V reševanje lahko vključita tudi druge subjekte.

Objavljeno: 01-12-2008