Razvojna konferenca GZS SAŠA

Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica je v sredo, 26. novembra 2008, pripravila razvojno konferenco, ki se je v Centru Nova v Velenju pričela ob 9. uri. Namen konference je predstaviti strateške razvojne usmeritve ključnih gospodarskih sistemov v regiji SAŠA v povezavi z razvojnimi načrti lokalnih skupnosti in s hkratnim razvojem izobraževalnega sistema.

Regija SAŠA ima ambicijo postati eno od gospodarskih središč Slovenije. Velike možnosti razvoja vidi tudi na področju turizma, pri čemer pa je potrebno usklajeno delovanje tako v smislu razvoja potrebne infrastrukture kot tudi trženja celovite ponudbe. Iz tega razloga bodo zainteresirani gospodarski subjekti, šaleške in zgornjesavinjske občine, regionalna gospodarska in območni obrtno-podjetniški zbornici ob zaključku razvojne konference podpisali sporazum o skupnem razvoju na turističnem področju v regiji SAŠA.

Na konferenci je o vlogi in pomenu Odbora za razvoj SAŠA regije spregovoril direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved, in sicer v funkciji predsednika Odbora za razvoj SAŠA regije, strateške priložnosti SAŠA regije na področju turizma je predstavil mag. Bojan Mažgon, na temo Energetika do leta 2040 in po njem pa sta predavala direktor Termoelektrarne Šoštanj dr. Uroš Rotnik in direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved. 

Pomen in pogoje za ustanovitev gospodarskega središča SAŠA regije je predstavil direktor povezane družbe Premogovnika Velenje in SAŠA inkubatorja Drago Potočnik, problematiko kadrov v SAŠA regiji – kje smo danes in kaj se nam obeta jutri direktor ZRSZ Območne službe Velenje Robert Rajšter, prenos znanja iz izobraževalnih institucij v gospodarstvo pa predsednik sveta Regijskega študijskega središča dr. Franc Žerdin. Na koncu so župani, direktorji, predstavniki SŠGZ in obrtno-podjetniških zbornic podpisali tudi sporazum o skupnem načrtovanju turistične infrastrukture. Bistvene določbe sporazuma je predstavila direktorica SAŠA ORA Jasna Klepec.

Objavljeno: 26-11-2008