Okoljevarstveni tehniki na velenjskem šolskem centru

V letošnjem šolskem letu je v slovenskih srednjih šolah prvič zaživel strokovni program okoljevarstveni tehnik. Na Šolskem centru Velenje, natančneje na Poklicni in tehniški rudarski šoli, je septembra 2008 z izobraževanjem v tem programu začelo 30 dijakov – 22 deklet in 8 fantov. Tako je v vsej 50-letni zgodovini rudarske šole v razredu prvič več deklet kot fantov.

Vodstvo šole, učitelji ter dijaki si želijo kar najboljše povezanosti in prepoznavnosti novega programa v lokalnem in širšem okolju.

Odlična priložnost za takšno povezovanje se je ponudila pri sodelovanju s podjetjem Premogovnik Velenje – PV Invest, ki je prisluhnilo želji dijakov za sajenje dreves. Celotni projekt je dobil ime “Za vas in nas posadimo drevo”.

Dijaki in učitelji so v petek, 7. novembra 2008, že posadili štiri drevesa (2 javorja in 2 divji češnji). Posajena drevesa predstavljajo simbolni začetek okoljevarstvenikov v srednješolskem okolju in njihovo vpetost v okolje in družbo.

V četrtek, 13. novembra 2008, ob 11.45, pa bo ob velenjskem jezeru potekala še svečanost ob začetku programa okoljevarstveni tehnik. Dijaki, učitelji in gostje bomo izrekli svoje zaobljube – obljubili bomo sebi, okolju in planetu Zemlji, da lahko računajo na nas.

Objavljeno: 13-11-2008