Sprejem za ekipo sodelavcev iz Mramorja

V ponedeljek, 3. novembra 2008, ob 13. uri je na Vili Široko v Šoštanju direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved pripravil sprejem za ekipo rudarjev – strojnikov in ključavničarjev, ki so uspešno zaključili dela v tuzelskem rudniku Mramor v Bosni in Hercegovini. Pri projektu je šlo za celovito rešitev prenosa znanja ter za zagon nove proizvodnje oz. vpeljavo nove tehnologije v rudniku Mramor v okviru tuzelskih rudnikov Kreka. Montaža opreme v jami Mramor se je pričela 13. avgusta 2008, z mehaniziranim odkopom pa so pričeli konec septembra.

Na sprejemu je dr. Milan Medved poudaril, da je “projekt izredno pomemben tako za Premogovnik Velenje, ki širi svojo dejavnost na trge JV Evrope, kot tudi za bosansko rudarstvo – tako z ekonomičnega vidika kot tudi z vidika humanizacije delovnih procesov ter varstva pri delu.”

Ob tem se je direktor Premogovnika Velenje zahvalil še ekipi sodelavcev iz povezane družbe HTZ Velenje, ki so skrbeli za organizacijo, ter strokovnim in operativnim sodelavcem, ki so poskrbeli, da je bil projekt uspešno izpeljan, saj so kapaciteto proizvodnje 1050 ton/dan – to je bila obveza iz mednarodnega tenderja, ki jo je bilo potrebno doseči v 25 delovnih dneh, dosegli celo 5 dni pred rokom.

Objavljeno: 03-11-2008