Predstavniki ZPIZ na stokovnem obisku v Premogovniku Velenje

V torek, 21. oktobra 2008, so se na strokovnem obisku v Premogovniku Velenje mudili predstavniki Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ), Sektorja za izvedenstvo. V Muzeju premogovništva Slovenije so jih sprejeli predstavniki Skupine PV in jim predstavili sistem Premogovnika Velenje ter invalidsko podjetje HTZ Velenje, delovanje Aktiva invalidov, model timskega dela na področju invalidnosti, razpravljali pa so tudi o strokovnih vprašanjih s področja delovne invalidnosti.

Goste, med katerimi sta bila tudi direktor sektorja za izvedenstvo pri ZPIZ mag. Dejan PREMIK in direktor sektorja za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Boris GAČNIK, je sprejel direktor povezane invalidske družbe Premogovnika Velenje HTZ Velenje dr. Vladimir Malenković. Po uvodnem srečanju so se podali na ogled Muzeja premogovništva Slovenije v Velenju.

Delovno področje Sektorja za izvedenstvo je sicer naslednje: sektor svetuje na področju invalidskega zavarovanja, izvedenstva in delovanja izvedenskih organov; vodi strokovna posvetovanja invalidskih komisij z namenom, da se usklajujejo skupni kriteriji za izvedenska mnenja in zagotovi uporabo sodobnih dosežkov na področju zdravljenja, rehabilitacije in ustrezne dela-zmožnosti; daje izvedenska mnenja v postopkih za priznavanje in varstvo pravic zavarovancev; usmerja in usklajuje delo senatov invalidskih komisij.

Objavljeno: 21-10-2008