Ob 80-letnici Stare elektrarne predstavili projekt njene prenove

V letošnjem letu mineva 80 let od pričetka delovanja Termoelektrarne Velenje, bolj znane pod imenom Stara elektrarna. Objekt, ki je v lasti povezane družbe Premogovnika Velenje PV invest, je bil zgrajen med leti 1919-1927, tlorisni gabarit objekta pa znaša 68 m x 28 m. Funkcionalno je deljen na več segmentov, možna je etažna razdelitev objekta, je v dobrem stanju in primeren za rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti. 

Na slavnostnem dogodku so zbrane udeležence pozdravili direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved, župan Mestne občine Velenje Srečko Meh in v. d. dekana Fakultete za energetiko prof. dr. Andrej Predin. Projekt prenove je predstavil direktor PV Invest Drago Potočnik.

Dr. Milan Medved je ob tem dejal: »V letu, ko »Stara elektrarna« obeležuje 80 let pričetka delovanja, ji s projektom njene prenove dajemo povsem nove vsebine. Medtem ko je dolga leta simbolično služila energetski proizvodnji, bo z novimi programi Fakultete za energetiko zopet proizvajala, tokrat nove energetske kadre, ki so za nas izjemno pomembni. (…) V teh prostorih bo zrasel tudi nov Inštitut za energetiko, laboratoriji in predavalnice – skratka sodoben center za izobraževanje, ki bo zagotovil nadaljnji razvoj in obstoj energetike v tem okolju.«

Velenjski župan Srečko Meh je ob tej priložnosti povedal: »Zgodba, ki se je s postavitvijo Termoelektrarne Velenje začela leta 1928, ima danes zaključen krog – zgodba o pridobivanju energetike se bo nadaljevala z izobraževanjem kadrov v energetiki. Pomembno je, da smo za ta arhitekturno in kulturno zelo lep objekt končno našli pravo vsebino, saj so ideje iz preteklosti z današnjega zornega kota bile povsem napačne. Tak biser tehnične in kulturne dediščine je celotno območje Starega jaška, ki ga imamo v prihodnje namen spremeniti v izobraževalni kampus. Geslo promocije Velenja kot kulturne prestolnice leta 2012 je Čista energija in prepričan sem, da veliko energije povezuje tudi vse, ki sodelujete pri predstavljenem projektu.«

Prof. dr. Andrej Predin je zbrane seznanil z razveseljivim podatkom, da so »v prvem študijskem letu na Fakulteto za energetiko v visokošolski, univerzitetni in magistrski študijski program vpisali skupaj 183 študentov: 121 v Krškem, 62 v Velenju. V primerjavi z ostalimi tehniškimi fakultetami z daljšo tradicijo je naš vpis vsekakor velik uspeh. To kaže na zavedanje ljudi, da je (…) skrb za energijo ena od pomembnejših prioritet. (…) Vizija Fakultete za energetiko je zastavljena zelo visoko – postati najboljša izobraževalna in znanstveno raziskovalna ustanova v jugovzhodnem delu Evrope, kar bo možno doseči le ob dovolj dobri podpori znanstveno raziskovalnega dela, predvsem z zagotovitvijo tako prostorov kot tudi raziskovalne opreme Inštituta.«

V letu 2007 je v Sloveniji, v okviru Univerze v Mariboru, pričela z delovanjem nova visokošolska ustanova – Fakulteta za energetiko. Sedež fakultete je v Krškem, sedež Univerzitetnega centra za energetske študije in raziskave, to je Inštituta za energetiko, pa je v Velenju. V okviru Fakultete za energetiko bo študij potekal na obeh lokacijah, v Krškem in v Velenju.

Občini Krško in Velenje sta na obeh lokacijah, kjer bo potekal študijski proces, zagotovili ustrezne predavalnice, kabinete, študentska domova, namestitev za gostujoče profesorje, računalniške in videopredavalnice, prostore za dekanat ter strokovne službe, knjižnice in čitalnice ter najnujnejše laboratorije. V fazi izdelave projektnih nalog je hidrolaboratorij v Krškem ter termo- in drugi potrebni laboratoriji v Velenju. Za oba laboratorija, tako v Krškem kot v Velenju, potekajo aktivnosti na iskanju najbolj ustrezne lokacije.

Zagotovo je najboljša lokacija, kamor je mogoče umestiti dopolnilni program Fakultete za energetiko ter celotno dejavnost Inštituta za energetiko, stara elektrarna v Velenju. Objekt stoji na območju starega jaška Škale, od leta 1970, ko so v njem prenehali s pridobivanjem električne energije, stoji neizkoriščen in je prepuščen propadanju, čeprav je arhitekturni biser med tovrstnimi objekti v Sloveniji. 

Skupina profesorjev Fakultete za energetiko si je, skupaj z energetskimi strokovnjaki iz Premogovnika Velenje in Termoelektrarne Šoštanj, zgradbo stare elektrarne v novembru 2007 temeljito ogledala in ugotovila, da je objekt primeren za umestitev:

  • sodobnega  termolaboratorija, namenjenega za potrebe izvajanja pedagoške in raziskovalne dejavnosti (žerjavna proga z vso infrastrukturo še stoji in deluje);
  • več laboratorijev za izvajanje pedagoške in raziskovalne dejavnosti na področju obnovljivih in alternativnih virov energije;
  • več laboratorijev za izvajanje pedagoškega procesa na vseh stopnjah izobraževanja (električne inštalacije in naprave, industrijska elektronika, gradniki, zaščitni in krmilni sistemi, avtomatika, senzorji, merilna tehnika v energetiki, avtomatizacija industrijski procesov, optoelektronika …);
  • prostorov za delovanje Inštituta za energetiko (povezava nosilcev predmetov in študentov z raziskovalnim delom);
  • vsaj dveh predavalnic za 50 slušateljev;
  • vsaj dveh manjših predavalnic za 25 slušateljev;
  • strokovne knjižnice in čitalnice;
  • pripadajočih sanitarnih in drugih nujno potrebnih prostorov.


Vsaj en del zgradbe bi bilo mogoče nameniti prikazu dokumentacije in manjših eksponatov iz bogate življenjske zgodbe o pridobivanju termoelektrične energije v Šaleški dolini.

Na osnovi že izdelanih dokumentov o dejavnostih Fakultete za energetiko in njenega Inštituta za energetiko je mogoče ugotoviti, da bodo dejavnosti v stari elektrarni povezane z novo zaposlitvijo vsaj 52 delavcev.

Celoten projekt bo financiran iz več virov, del proračunskih sredstev bo temu projektu namenila MO Velenje, projekt pa bo prijavljen tudi na vse razpise ministrstev in EU skladov, ki tovrstnim vsebinam namenjajo nepovratna sredstva.

Objavljeno: 17-10-2008