Premogovnik Velenje ob Velenjskem jezeru testira filtracijski sistem neodvisne mobilne enote

Povezana družba Premogovnika Velenje HTZ Velenje v času med 13.-17. oktobrom 2008 ob Velenjskem jezeru na pomolu pod kampom testira neodvisno mobilno enoto (NME) za filtriranje vode na terenu. To je naprava za filtriranje in pripravo pitne vode iz vseh površinskih voda (vsa jezera, reke, potoki, vodnjaki …) in je primerna za pomoč ob raznih elementarnih nesrečah.

Problematika površinskih voda je, da se kvaliteta vode spreminja glede na letni čas. Tako se spomladi, ko se topi sneg, pojavlja v vodi več raztopljenih trdnih delcev, med tem ko se v sušnih poletnih obdobjih pojavlja porast mikroorganizmov.

Glede na te pogoje izvajamo teste učinkovitosti filtracije, filtracijskega sistema NME.

NME je sestavljeno iz treh sklopov. Prvi je energetski del – napajalni modul, drugi je filtracijski modul in tretji modul – potopna črpalka s pripadajočo opremo.

Naprava, ki obratuje 24 ur/dan, deluje po naslednjem principu:

S pomočjo dveh fotovoltaičnih modulov napajamo dva 12 V litij-polimerna  akumulatorja, ki skupaj dajeta električno energijo 24 V potopni črpalki.

Odvisno od vremenskih pogojev lahko akumulatorje polnimo bolj ali manj učinkovito. V kolikor napajanje zaradi slabih vremenskih razmer ni omogočeno, imamo rešitev z napajanjem preko električnega omrežja.

Potopno črpalko potopimo v jezero ali reko ter črpamo vodo preko cevi do čistilne naprave. V čistilni napravi gre voda skozi sistem čistilnih filtrov, kjer se očisti.

Pri tem načinu priprave pitne vode je ključna predfiltracija. Z njo pripravimo vodo za nadaljnjo čiščenje. S predfiltracijo odstranimo vse večje delce v vodi, pesek, mulj, alge. Za učinkovito predfiltracijo izbiramo ustrezne filtrske sisteme.

V naslednji fazi priprave vode izboljšamo vodi okus in vonj z aktivnim ogljem.
Zadnja faza filtracije za pripravo pitne vode je mikrobiološka filtracija. Z njo iz vseh površinskih voda odstranimo vse viruse, bakterije, mikroorganizme, težke kovine.
Vse potrebne meritve krmilimo preko računalniškega programa. Izmerjene parametre lahko odčitavamo na prikazovalniku ali pa jih beležimo preko osebnega računalnika.

Meritve, ki jih zajemamo:

  • datum in čas
  • filtrirana količina vode
  • trenuten pretok vode
  • vstopni tlak vode
  • tlak pred in za vsako stopnjo filtracije
  • padec tlaka na filtracijskih stopnjah
  • tok črpalke
  • napetost črpalke


Pred začetkom testa vzamemo začetni vzorec vode in ga damo v mikrobiološko analizo. Med filtracijo zajemamo vzorce filtrirane vode vsako drugo uro in jih testiramo. S tem dobimo začetno sliko vode in filtracijsko učinkovitost.

Podatki tlakov nam kažejo življenjsko dobo filtrskih vložkov.

Tok in napetost črpalke nam kaže obremenitev črpalke.

Glavni namen testiranja je določitev življenjske dobe filtrskih vložkov, čas delovanja, kadar NME deluje samo na akumulatorjih, ugotoviti filtracijsko sposobnost pri različnih vstopnih vodah, testiranje izboljšav na NME sistemu, sposobnost polnjenja akumulatorjev pri različnih vremenskih pogojih/letnih obdobjih.

Objavljeno: 16-10-2008