Tudi v Srbiji priložnosti za sodelovanje

Na simpoziju, ki so ga organizirali Univerza v Beogradu, Fakulteta za rudarstvo in geologijo, Srbska gospodarska zbornica, Združenje za rudarsko energijo in energetiko, Moskovska državna univerza za rudarstvo, Rudarska fakulteta v okviru Tehnične univerze s Slovaške ter Naravoslovno-tehniška fakulteta v okviru Univerze v Ljubljani, je na plenarnem zasedanju v torek, 16. septembra, z referatom “Strateški pomen premoga pri oskrbi z energijo” sodeloval direktor Premogovnika Velenje, dr. Milan Medved. Obiska v Srbiji se je udeležil tudi direktor povezane družbe premogovnika HTZ Velenje, dr. Vladimir Malenković

Oba direktorja sta obisk v Srbiji in sodelovanje na simpoziju združila tudi s pogovori v Beogradu z odgovornimi v elektrogospodarstvu. Tako sta se o stanju in načrtih srbskega elektrogospodarstva pogovarjala z direktorjem Drinsko-Limske HPP Vasilijem Pavičevićem, vodstvo JP PEU Resavica pa jima je predstavilo stanje in težave v podzemnih premogovnikih. Govorili so tudi o možnih oblikah sodelovanja, pri čemer so jih zanimale predvsem naše izkušnje pri prestrukturiranju rudarskega sistema in modernizaciji proizvodnje. 

Splošna ocena je, da je situacija v vseh osmih podzemnih premogovnikih v Srbiji izredno težka. Podjetja so izločena iz sistema elektrogospodarstva Srbije, proizvodnja premoga je simbolična, podjetja (kljub veliki subvenciji države) ves čas poslujejo z izgubo, realnih investicij ni oziroma so premajhne, perspektiva je v tem trenutku zelo vprašljiva.

Zato bi bilo treba po mnenju srbskih sobesednikov nujno preveriti perspektive premogovnikov in začeti s postopki zapiranja in ustreznim socialnim programom tistih brez razvojnih možnosti, pri drugih pa začeti s konkretnimi aktivnostmi za zagotavljanje rentabilnega poslovanja. Pri tem so v Srbiji zainteresirani tudi za sodelovanje z nami in dogovorili smo se za ponovni obisk in pogovore o možnostih sodelovanja.

Dr. Medved in dr. Malenković sta se sestala tudi s predstavniki ministrstva za rudarstvo in energetiko, ki so jima predstavili stanje v srbski energetiki, gosta pa naše ambicije glede sodelovanja s podzemnimi premogovniki. Tudi z njim smo se dogovorili za nadaljevanje stikov in konkretnejše dogovore.

Dr. Milan Medved je o obisku v Srbiji povedal: “Zadovoljen in vesel sem spoznanja, da so se v mnogih državah JV Evrope začeli zavedati pomena premoga. Premog je sicer tudi v teh državah ves čas imel svojo vlogo v energetski oskrbi, vendar so se sedaj šele prav začeli zavedati njegovega pomena za prihodnost. Tako je tudi v Srbiji, kjer se odločajo za modernizacijo površinskih in podzemnih kopov premoga. Poleg možnosti za sklepanje poslov na tem področju v Bosni in Hercegovini, kjer smo projekt Mramor že realizirali, se tako kažejo priložnosti za Premogovnik Velenje tudi v Srbiji.”

Objavljeno: 23-09-2008