Na novinarski konferenci Premogovnika Velenje v okviru MOS Celje predstavili program AquaVallis

Uvodoma je udeležence pozdravil pomočnik direktorja podjetja HTZ Velenje Janko Lukner, ki je dejal, da Premogovnik Velenje intenzivno išče nove poslovne priložnosti na trgu. Naše razvojne aktivnosti imajo cilj ustvarjanja novih kvalitetnih programov z višjo dodano vrednostjo.

Vodja Laboratorija za kemijo, biologijo in tehnologijo voda na Kemijskem inštitutu v Ljubljani prof. dr. Milenko Roš je spregovoril o stanju pitne vode v Sloveniji in tehnoloških smereh čiščenja.

Na svetu je le 0,8 % vode pitne, povprečni slovenski prebivalec pa porabi med 180-250 litri vode na dan. Oporečnost vode narašča. V letu 2005 je tako že 70 % prebivalstva živelo na področju, kjer je bila voda vsaj enkrat v letu oporečna. V letu 2007 ta podatek znaša že 76 %.

Program AquaVallis je predstavil vodja razvoja podjetja HTZ Velenje Bojan Voh“S krepitvijo razvojnih aktivnosti v podjetju smo zasnovali razvojne programe, pri katerih smo se povezali z različnimi zunanjimi inštitucijami znanja (z ruskim inštitutom iz Tomska, s Kemijskim inštitutom Ljubljana), kar je nujno potrebno za pridobivanje novih znanj. Rezultat takšnega razvojnega dela je tudi program AquaVallis. Glavni cilji razvojnega programa AquaVallis so ustvarjanje novih delovnih mest, ohranjanje delovnih mest za invalide, povečanje zdravja prebivalstva Slovenije in Evrope z uporabo nanofiltracijskih sistemov AquaVallis za pitno vodo, zagotavljanje pitne vode prebivalstvu v ekstremnih pogojih naravnih nesreč in bioterorizma ter postavitev novih proizvodnih kapacitet v Velenju. Svetovna inovacija predstavljenega programa je v membranskem principu filtracije z nanomaterialom po elektrostatičnem principu, ki iz pitne vode odstranjuje 100 % vse bakterije, viruse in večino težkih kovin, kot so živo srebro, arzen, svinec … Z uporabo sistemov filtrov zagotovimo boljši okus vode, izločimo klor in druge zdravju škodljive snovi (pesticide, nitrite …). Zagotavljamo filtracijo vode z majhnimi padci tlaka, s primerno hitrostjo in s tem zagotovljeno zadostne količine pitne vode. Sistem deluje brez dodatne energije. Poleg prodaje in testiranja poskrbimo tudi za reciklažo ob zamenjavo bioloških filtrskih vložkov. Vgradnja je enostavna, prav tako tudi vzdrževanje.”

Objavljeno: 18-09-2008