Povezani družbi Premogovnika Velenje HTZ dve nagradi na MOS Celje

V družbi Celjski sejem so se odločili, da ne bodo več ocenjevali izdelkov, ampak bodo odslej nagrajevali predvsem kvalitetne sejemske nastope posameznih razstavljavcev. Tako so ocenjevali urejenost razstavnega prostora, način predstavitve, celostno podobo in vpetost izdelka ali predstavitve v sejemsko predstavitev. Podelili so dve zlati, tri srebrne in pet bronastih Zvezd Celjskega sejma. MOC je podelila tri občinska priznanja za izdelke, ki so bili kakovostni, tržno zanimivi in izvirni, ter posebno priznanje za izdelek tradicionalne slovenske domače obrti. OZS je podelila en zlati, tri srebrne in sedem bronastih cehov. 

Med dobitniki priznanj Mestne občine Celje je tudi povezana družba Premogovnika Velenje HTZ Velenje, ki je osvojila prvo mesto za neodvisno napravo za filtriranje vode na terenu »NME 20.4«, prav tako pa ji je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije podelila Bronasti ceh za program Aqua Vallis, ki je dobitnik priznanja za kvaliteto.

Obe nagradi smo v Premogovniku Velenje v preteklih letih že prejeli, in sicer je HTZ Velenje leta 2004 dobil Zlato priznanje MO Celje za kolekcijo varovalnih oblačil pod blagovno znamko MODEO, leta 2005 pa Bronasti ceh Obrtne zbornice Slovenije za verižni transporter, ki ga je izdelal profitni center SIPO, ki je bil takrat še v okviru podjetja HTZ (danes je samostojno podjetje).

Objavljeno: 15-09-2008