Novinarska konferenca Unicefa 160 m pod zemljo

Naš muzej so izbrali zato, da so prisotnim lahko ponazorili delovne razmere, v katerih delajo afriški otroci rudarji.

Zbrane je uvodoma pozdravil velenjski župan Srečko Meh, saj je Velenje – Unicefovo – otrokom prijazno mesto. Direktorica Unicefa Zora Tomič je predstavila delovanje UNICEF-a, ki je edina organizacija v okviru Združenih narodov, ki je posvečena izključno otrokom in skrbi za njihovo preživetje, zaščito in razvoj. Ustanovljen je bil leta 1946, danes deluje v 156 državah, od leta 1993 pa imamo nacionalni odbor UNICEF-a tudi v Sloveniji.

Eden od njihovih programov je pomoč otrokom v Burkina Fasu, kjer že od leta 2005 podpira izobraževanje otrok. Z jesensko akcijo je zbrane seznanila vodja projekta mag. Maja Vojnovič. UNICEF Slovenija je s podporo slovenskih darovalcev v zadnjih treh letih v tej državi zgradil tri satelitske šole, jih opremil z vodnjaki in sanitarijami, neformalni izobraževalni center in vrtec ter pomagal žrtvam otroškega dela. Po podatkih Ministrstva za delo je v Burkina Fasu v otroško delo v rudnikih zlata, kamnolomih ter na plantažah vključenih več kot polovica otrok, mlajših od 15 let. K prekinitvi začaranega kroga revščine, ki je glavni vzrok otroškega dela in se prenaša iz roda v rod, lahko korenito prispeva ravno vlaganje v izobraževanje.

Delo otrok v rudnikih v Sloveniji v preteklosti je predstavil dr. Jože Hudales, profesor na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V imenu Premogovnika Velenje je predstavnike sredstev javnega obveščanja pozdravil mag. Aleš Dremel.

Objavljeno: 10-09-2008