Ministrica za zdravje v Premogovniku Velenje

Na delovnem obisku se je sestala z vodstvom Premogovnika in HTZ. Direktor dr. Milan Medved ji je predstavil načrte, vizijo in usmeritve Premogovnika Velenje.
Tehnični direktor Premogovnika Velenje mag. Marjan Kolenc je ministrico seznanil z ukrepi in dejavnostmi, ki jih v premogovniku posvečamo varstvu pri delu. Poudaril je, da se je »število nezgod v premogovniku v primerjavi z letom 2003 s 147 zmanjšalo na 53 v prvih osmih mesecih letošnjega leta. Za večjo varnost in zdravje naših delavcev izvajamo tudi projekt ALI DELAMO VARNO?, v katerem je več podprojektov, med drugimi tudi SKRB ZA ZDRAVEGA DELAVCA. Z ustanovitvijo rehabilitacijskega tima (REHA TIM) želimo prispevati k celostnemu razvoju potencialov naših delavcev (invalidski postopki, iskanje ustrezne zaposlitve …). 

Direktor HTZ dr. Vladimir Malenkovič je ministrico za zdravje seznanil, da je HTZ s 1010 zaposlenimi eno največjih invalidskih podjetij v Sloveniji. V podjetju si prizadevajo za vključevanje invalidov v nove programe z višjo dodano vrednostjo, da bi zagotovili konkurenčnost na trgih.

Državni sekretar na Ministrstvu za zdravje Darko Žiberna je pohvalil prakso Premogovnika Velenje, ki je v petih letih skoraj za 2/3 zmanjšal število nezgod, za kar si prizadeva z ustrezno tehnologijo. Ministrica, ki je poudarila, da je fokus javnega zdravja ravno na delovnih mestih, izobraževanju in ozaveščanju ljudi, si je po uvodni predstavitvi ogledala še delovno območje in prostore Premogovnika Velenje.

Objavljeno: 02-09-2008