Rekordni napredek odkopa G2/B v Premogovniku Velenje

Rekordni napredek odkopa G2/B v severnem krilu jame Preloge v Premogovniku Velenje, ki znaša 8,5 metrov na dan, odpira nove možnosti pri odkopavanju z omejenimi višinami odkopavanja. Na tem področju pogoji zaradi tankih izolacijskih plasti in vodonosnih peskov, ki se nahajajo nad samim slojem, ne dovoljujejo odkopavanja s povečano odkopno višino. Zaradi tega je potrebno primanjkljaj premoga s stropa nadoknaditi z večjim dnevnim napredkom odkopa.

8,5 metrov rekordnega dnevnega napredka odkopa, 9,5 narejenih rezov in izkop 6757 ton premoga nakazuje na to, da lahko v Velenju resno računamo na ta način odkopavanja, ki bo v prihodnosti imel odločilen pomen pri doseganju letnega načrta izkopa premoga. Povprečje odkopavanja sicer v mesecu avgustu znaša približno 7 metrov/dan.

Direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved je ob tem dejal: “Za doseženi rezultat velja pohvala vsem, ki delajo na omenjenem odkopu oz. so z njim kakorkoli povezani, vsekakor pa velja omeniti tudi dobro elektro-strojno opremo, ki omogoča res odlične rezultate odkopavanja.”

Objavljeno: 29-08-2008