Premogovnik Velenje prihaja na odkope preko 200 metrov

Povečevanje dolžine odkopov in optimiranje višine odkopavanja pomeni za Premogovnik Velenje pomembno prelomnico predvsem zaradi dolgoročnega zagotavljanja potrebnih količin konkurenčnega premoga, zmanjšanja odkopnih izgub in optimizacije tehnološkega procesa pridobivanja premoga.

V letu 2003 smo v Premogovniku Velenje ponovno pričeli z odkopavanjem zelo zahtevnega severnega krila jame Preloge, kjer so zaradi tanjših izolacijskih plasti omejene višine odkopavanja, se pa v tem predelu nahaja zelo kvaliteten premog visoke kurilne vrednosti. Tako zahtevni geotehnični pogoji pa zaradi varnosti  pogojujejo odkopavanje kontroliranih manjših višin odkopavanja, kar pa je bistveno dražje, saj je za isto proizvodnjo potrebno izdelati približno trikrat več objektov. V velenjskem premogovniku v letošnjem letu prehajamo na vgrajevanje odkopov s povečano dolžino odkopov, ki pa zelo ugodno vplivajo na ekonomiko odkopavanja, ker bistveno zmanjšujejo potrebno število podzemnih objektov.  Delež pridobljenega premoga na takšen način je v stalnem porastu in se bo še povečal, ko bo zaključeno odkopavanje v južnem krilu jame Preloge. Rezultat razvojnega dela izključno domačih strokovnjakov, inženirjev Premogovnika Velenje, je novi 210 metrov dolg odkop v razmeroma zahtevnih geotehničnih pogojih. Prinaša pa novi odkop tudi velike prihranke, ker je z umestitvijo odkopa dolžine 210 m potrebno izdelati že samo na enem nivoju 1.600 m etažnih prog manj.

Kot je dejal dr. Milan Medved, direktor Premogovnika Velenje: »Odkopi takšnih dolžin zahtevajo sodobno ter zelo zmogljivo opremo in to sedaj v Premogovniku Velenje imamo. Predvsem pa je za vodenje takšnega odkopa potrebno zelo izurjeno moštvo. Ocenjujem, da so velenjski rudarji dobro usposobljeni in bodo znali koristno uporabiti novo opremo.«

Večina odkopne opreme je že preizkušena pri dosedanjem odkopavanju. Čisto nov pa je odkopni verižni transporter, ki je bil posebej dimenzioniran za takšno dolžino odkopa. Načrtovana proizvodnja na odkopu G2/B je okrog 7000 t/dan.

Odkopavanje z novim odkopom za premogovnik pomeni predvsem:

  • višjo proizvodnjo iz odkopa,
  • potrebno bo izdelati približno 800m/leto manj jamskih prog,
  • optimizacijo tehnološkega procesa,
  • ekonomsko sprejemljivejše odkopavanje in
  • večjo varnost zaposlenih.


Nenehni razvoj tehnologije odkopavanja in odkopne opreme v Premogovniku Velenje zagotavlja konkurenčno proizvodno ceno premoga tudi v prihodnje. To pa je nujno, ker se bo z izgradnjo novega 600 MW bloka v TEŠ delo Premogovnika Velenje nadaljevalo še naslednjih 40 let. 

Objavljeno: 25-08-2008