Zbiramo in nadgrajujemo ideje za učinkovito rabo energije

Premogovnik Velenje je konec julija razpisal natečaj za najboljše predloge s področja učinkovite rabe energije za leto 2008 v skupini Premogovnik Velenje. Naslovili so ga “Zbiramo in nagrajujemo ideje za učinkovito rabo energije”, objavljen pa je bil na zadnji strani 7. številke Rudarja, ki je izšla 25. julija.

Energija je sredstvo za doseganje naših ciljev. Postaja čedalje bolj dragocena, saj ni na voljo v neomejenih količinah. Postaja tudi dražja in programi učinkovite rabe energije povečujejo konkurenčnost podjetij. Industrija, storitveni sektor in obrt so največji porabniki energije v Sloveniji in zato tudi znatno prispevajo k onesnaževanju okolja.

Z gospodarnejšim ravnanjem z energijo in uporabo sodobnih proizvodnih in energetskih tehnologij je možno znižati porabo energije tudi za več kot 20 odstotkov in s tem povečati konkurenčnost ter zmanjšati obremenjevanje okolja.

Tudi v skupini Premogovnik Velenje imajo potencialne za zmanjšanje porabe energije. Prepričani so, da lahko skupaj poiščejo veliko idej, kako zmanjšati porabo energije ter povečati energijsko učinkovitost. Iščejo različne ideje, velike in male, s področja učinkovite rabe energije ne glede na vrsto energije – električna, toplotna, voda, komprimiran zrak, goriva … Ideje lahko prijavijo vsi zaposleni, ne glede na delovno mesto ali usposobljenost.

Veseli bodo vsake ideje. Vsako idejo s področja učinkovite rabe energije, ki ponuja realno možnost povečanja energetske učinkovitosti, bodo nagradili z 20 evri. Vse ideje bodo v projektni skupini preučili in preverili možnosti za njihovo izvedbo. V primeru izvedljivosti ideje bodo za njeno realizacijo postavili projektno skupino in vanjo vključili tudi avtorja ideje. Zaključek projekta pomeni realizacijo ideje ter nagrado za avtorja v ustreznem deležu ustvarjenega gospodarskega prihranka.

Predloge pričakujejo v pisni ali elektronski obliki. Iz predloga mora biti razvidno bistvo ideje, način, metoda ali koncept za spremembo, ocena potrebnih vlaganj v izboljšavo ter ocena prihrankov vpeljane izboljšave.

Predloge zbira projektna skupina Energetska pisarna, kontaktna oseba je Stane Blagotinšek. Elektronski naslov: stane.blagotinsek@rlv.si.

Razpis je odprt do 31. oktobra. Rezultate razpisa bodo objavili 4. decembra 2008 – ob prazniku svete Barbare.

Objavljeno: 22-08-2008