Dobro poslovanje hčerinske družbe Premogovnika Velenje RGP

Lasten visoko usposobljen projektantski in operativni kader, dobra tehnološka opremljenost in popolno poznavanje stroke so zagotovilo za visoko kakovostne in cenovno konkurenčne storitve, ki zagotavljajo celovite rešitve in dolgoročno zanesljivost.

Družba RGP, d. o. o., hčerinsko podjetje Skupine Premogovnika Velenje, je bila ustanovljena v industrijskem okolju Šaleške doline, da nadaljuje z izvajanjem storitev s področja rudarskih gradenj za druge naročnike in da nadaljuje s proizvodnjo kamenih agregatov in betonskih mešanic.

RGP se ukvarja z gradnjo vodnih rovov, jaškov, podzemnih garaž, s podzemnimi izkopi itd. Ukvarjajo se še s konstrukcijskimi in statičnimi ojačitvami objektov visokih gradenj, specialnimi rudarskimi gradbenimi deli ter projektiranjem in izvedbo geometričnih in geomehanskih storitev. Poslovne enote družbe RGP so kamnolom, betonarna in rudarske gradbene storitve (eksterna realizacija).

Število zaposlenih v družbi je 48.

Osnovna dejavnost proizvodnje kamenih agregatov temelji na pridobivanju in predelavi pretežno dolomitnih občasno tudi apnenčevih kamnin v peske, uporabne za gradbeništvo. Zaloge kakovostnih kamnin napovedujejo delovanje kamnoloma še  za naslednjih 30 let. Družba RGP razpolaga tudi z lastno betonarno, kjer proizvajajo suhe in mokre betonske mešanice, ki jih tržijo pod lastno blagovno znamko TORMALT.

V Kamnolomu je bilo v obdobju prvih sedmih mesecev letošnjega leta  pridobljenih 176.000 ton kamenih agregatov, kar je 6 % več kot lani v enakem obdobju.

Betonarna je do konca julija proizvedla 27.000 m3 betona, kar predstavlja 8 % več kot lani v enakem obdobju.

RGP sodeluje pri projektih po vsej Sloveniji: pri izgradnji HE na spodnji Savi, ČHE Avče na Primorskem, pri zaščiti gradbenih jam (jet grouting, sidranje, torkret beton) v Ljubljani in Sevnici, raziskovalnih vrtalnih delih za Termoelektrarno Šoštanj, pri zapiralnih delih v Rudniku Senovo, pri gradbeno sanacijskih delih za Slovenske železnice, zaščiti brežin, sanaciji plazov in pri gradbenih zemeljskih delih.

Objavljeno: 19-08-2008