Premogovnik Velenje pričenja v rudniku Mramor z montažo odkopne opreme

Zaradi stalnega naraščanja potreb bo premog tudi v prihodnje pomemben člen v preskrbi z električno energijo. Tako je tudi v JV Evropi, kjer praktično v vseh državah poskušajo posodobiti obstoječe rudnike, marsikje pa celo razmišljajo o odpiranju novih odkopnih polj. Premogovnik Velenje je s svojim hčerinskim podjetjem HTZ v letu 2007 podpisal pogodbo za dobavo in vgradnjo opreme mehaniziranega širokega čela v rudniku MRAMOR z Rudniki Kreka iz Tuzle. Maja letos so v remontnih delavnicah HTZ zaključili z remontom elektrostrojne opreme, opravili so predvidena testiranja ter funkcionalne preizkuse. Vsa predvidena oprema je bila pravočasno in v pogodbenem obsegu prepeljana v rudnik Mramor v BIH, kjer je do začetka avgusta tekla priprava jamskih prostorov za njeno vgradnjo.  S tem so bili podani pogoji za pričetek vgradnje odkopne opreme na jamsko delovišče. 

V sredo, 13. 8. 2008, je v Tuzlo odpotovala prva skupina strokovnjakov Premogovnika Velenje, včeraj, v nedeljo, 17. 8., pa se jim je priključila še skupina 8 rudarjev in ključavničarjev, ki bodo vršili strokovni nadzor nad montažo mehaniziranega odkopa, skrbeli za organiziranost dela ter poskrbeli za izobraževanje tamkajšnjih delavcev.

Montaža opreme bo predvidoma zaključena 27. septembra letos. Temu bo 29. 9. 2008 sledil tehnični pregled in v začetku oktobra zagon odkopa in pričetek pridobivanja premoga. Ob zaključku montaže bomo v Premogovniku Velenje organizirali tudi ogled rudnika Mramor za predstavnike sredstev javnega obveščanja.

Objavljeno: 18-08-2008