Sodelujte v akciji 100 klopi

Premogovnik Velenje je močno vpet v okolje, katerega sestavni del je. Ne samo, da daje kruh številnim posameznikom in celim družinam, ampak si v skrbi za prijazno in čisto okolje želi vsem prebivalcem Šaleške doline zagotoviti tudi prijetno bivanje v osrčju naše doline.

Prav zaradi tega smo se na območju Velenjskega in Družmirskega jezera z veseljem lotili akcije, ki smo jo poimenovali »100 klopi«. Okrog jezer bomo postavili 100 klopi, ki bodo namenjene počitku sprehajalcev, tekačev in drugih uporabnikov.

Ob tej priložnosti se obračamo na Vas, če želite pri tem projektu sodelovati. S tem lahko pripomorete, da akcija zaživi tudi širše. Vabimo Vas, da po svojih zmožnostih finančno podprete nakup ene ali več klopi – te pa bi nato opremili z oznako ali s posvetilom vašega podjetja. Cena ene klopi znaša 600 evrov + DDV. Na ta način bomo vsi pokazali, da znamo stopiti skupaj v skrbi za prijaznejši vsakdan vseh prebivalk in prebivalcev Šaleške doline.

Objavljeno: 04-08-2008