Delavnica aktivnosti “Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v slovenski energetiki v post-kyotskem obdobju”

25. aprila 2008 je na sedežu Holdinga Slovenske elektrarne v Ljubljani potekal sestanek, na katerem so udeleženci razpravljali o pobudi za skupno izvedbo nadaljevanja študije “Možnosti zajemanja in skladiščenja CO2 v termoenergetskih objektih”. Na srečanju so sprejeli zaključke, da udeleženci podpirajo skupno izvedbo nadaljevanja omenjene študije ter zagon tehnološke platforme STP ZEP. Imenovala se je tudi delovna skupina, ki bo definirala zahteve za ponudbe za izdelavo študije, raziskalo pa se bo tudi možnosti, da se študija sofinancira s sredstvi Ministrstva za okolje in prostor.

Delovna skupina, ki jo sestavljajo člani Ministrstva za gospodarstvo, direktorata za energijo, Ministrstva za okolje, direktorat za okolje, Termoelektrarne Toplarne Ljubljana, Termoelektrarne Šoštanj, Termoelektrarne Trbovlje in Premogovnika Velenje, se bo sestala na delavnici v sredo, 1. oktobra 2008, ob 10. uri v Zeleni dvorani Premogovnika Velenje. Na delavnici bodo pregledali trenutno stanje na področju zajema, transporta in skladiščenja CO2, predstavili bodo nove tehnologije pri uporabi premoga za proizvodnjo električne energije – IGCC, razplinjanje in uplinjanje premoga, govorili bodo o problematiki uporabe biomase pri proizvodnji električne energije, o podnebnem paketu, aktualnih projekcijah ter o možnostih shranjevanja CO2 v Sloveniji, predstavitvam pa bo sledila razprava.

Objavljeno: 15-05-2008