Od premoga do energije prihodnosti

Gospodarski izziv je študentska iniciativa za večje sodelovanje in pretakanje znanja med gospodarstvom in univerzo. Poteka v obliki natečaja, na katerem ekipe motiviranih študentov predstavijo svoje kreativne ideje, poglede in predloge v zvezi s konkretnim poslovnim problemom podjetja. V preteklih šestih Gospodarskih izzivih je sodelovalo 450 študentov z več kot 100 študijami.

Premogovnik Velenje od tekmovalcev Gospodarskega izziva pričakuje izdelavo poslovnega načrta za nov proizvod ali storitev s področja obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije ali tehnologij za čistejše okolje. Udeleženci natečaja lahko izberejo eno ali več podjetij skupine Premogovnik Velenje, ki bi sodelovala pri novem projektu, ali pa predlagajo ustanovitev novega podjetja. Nagrade so tri, in sicer 2.500 evrov, 1.000 evrov in 500 evrov.

Študentje morajo naloge oddati do 7. maja. Za večjo motivacijo in še kakšno idejo pri pripravi naloge bosta organizator in pokrovitelj natečaja 9. aprila organizirala obisk v Premogovniku Velenje in ogled Muzeja premogovništva Slovenije. Zaključni dogodek z razglasitvijo zmagovalcev je napovedan za 18. junij.

Predstavitvi letošnje tematike sta bili dve: prva 19. marca na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in druga 21. marca v Centru Nova v Velenju.

Na obeh je direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved predstavil trende v proizvodnji in porabi premoga v svetu in Sloveniji in pri tem posebej poudaril pomen učinkovite rabe energije in povečanja uporabe obnovljivih virov energije. Pri tem je dejal, da bomo tudi v prihodnje za pridobivanje energije morali izrabljati vse vire, vključno s fosilnimi gorivi. Med predstavitvijo konkurenčnih prednosti pridobivanja premoga in električne energije v Šaleški dolini je poudaril odnos Premogovnika Velenje in družb v skupini do kadrov, predvsem do štipendiranja in zaposlovanja.

Objavljeno: 01-04-2008