SKUPINA PV

Sporočila za medije

18.04.2012

SAŠA inkubator gostil srečanje partnerjev projekta EDU-PRENEUR

V prostorih SAŠA inkubatorja v Velenju je bilo v torek, 17. aprila 2012, srečanje partnerjev evropskega projekta EDU-PRENEUR, v okviru katerega poteka podjetniško usposabljanje dijakov in študentov z namenom motiviranja, da razmišljajo o podjetništvu kot možni poklicni izbiri. Podjetniško usposabljanje poleg Inštituta za raziskovanje podjetništva (IRP) Maribor in Šolskega centra Velenje brezplačno organizira tudi SAŠA inkubator, ki je bil gostitelj srečanja.
Ob 10. uri je bil sestanek upravnega odbora, ob 12. uri pa se je odvijala druga novinarska konferenca projekta v Sloveniji. Sestanek upravnega odbora projekta Edu-preneur je bil delovne narave, potekal je pod vodstvom vodje projekta AZRA Martine Klopotan Tuk. Poleg predstavitve napredka na ravni celotnega projekta so pregledali doseganje predvidenih kazalnikov in zastavljenih ciljev ter dorekli nadaljnje aktivnosti.
Prisotne na novinarski konferenci, na katero so bili vabljeni vsi predstavniki – koordinatorji projektnih partnerjev, je v imenu gostitelja SAŠA inkubatorja pozdravila direktorica Jerneja Kemperle: »SAŠA inkubator sodeluje v projektu Podjetniško izobraževanje dijakov/študentov inovatorjev Evrope, skupaj še z drugimi 5 partnerji iz Slovenije in Hrvaške. Projekt smozačeli izvajati 1. 5. 2011 in bo trajal do 31. 10. 2012, odobren je bil v sklopu programa IPA Slovenija–Hrvaška 2007–2013. Predstavlja pilotni projekt, usmerjen na strokovno izobraževanje mladih inovatorjev. Skupna vrednost projekta znaša več kot 270 tisoč EUR, od tega EU sofinancira 85 %. V okviru projekta se bodo izboljšale kompetence slovenskih in hrvaških dijakov ter študentov inovatorjev za uresničitevnjihovih podjetniških idej, saj jih bomo z aktivnostmi povezali s poslovnimi partnerji in potencialnimi investitorji za njihove ideje. V ta namen smo vzpostavili tudi spletno borzo tehnologij na naslovu http://www.edu-preneur.eu/sl/ s ciljem, da se dijaki in študentje inovatorji predstavijo potencialnim poslovnim partnerjem. Dijaki iz Šolskega centra Velenje bodo danes predstavili ideje, ki so jih izoblikovali v podjetniških izobraževanjih. Z njihovo pomočjo bomo ideje še nadgrajevali, dokler ne bodo postale zanimive za investitorje, kar je cilj projekta.«
Program se vzporedno odvija tudi na Hrvaškem, kjer ga izvajajo Agencija za razvoj Varaždinske regije, Fakulteta za organizacijo in informatiko ter Hrvaški inštitut za tehnologijo v Zagrebu in Varaždinu. Vodja projekta AZRA Martine Klopotan Tuk je prisotnim povedala, da je projekt v pomoč inovativnim dijakom in študentom: »Ciljna skupina projekta so dijaki in študentje z inovativno podjetniško idejo, ki jo z ustanovitvijo lastnega podjetja želijo spremeniti v poslovno priložnost oziroma imajo znanje, ki ga lahko ponudijo trgu. Inovativne ideje smo testirali, dijakom in študentom smo podali znanje o podjetništvu, zaščiti ideje ter načrtovali plasiranje končnega izdelka na tržišče.«
Program je bil razdeljen na 7 modulov (osnove podjetništva, raziskave in analiza trga ter načrt trženja, razvoj izdelkov in storitev, zaščita intelektualne lastnine, marketinške strategije in strategije prodaje, poslovno in finančno načrtovanje ter mreženje – iskanje partnerjev in investitorjev), skozi katere so prišli udeleženci do različnih znanj s področja podjetništva. Irena Podveržen iz Šolskega centra Velenje je podala izjavo o končnem izobraževanju: »V decembru, januarju in februarju je potekalo podjetniško izobraževanje dijakov in študentov v okviru projekta Edu-preneur. Sodelovalo je 40 dijakov in študentov iz Slovenije in Hrvaške. V Velenju je sodelovalo 9 dijakov in študentov s 4 idejami, za katere si želimo, da bi zaživele.«
Na novinarski konferenci so se predstavili Mirela Rahmanović, Stela Kalac, Emina Mešić s podjetniško idejo Magic heel in Iztok Meža z I(SS) aplikacijo za osebe s pomanjkanjem znanja uporabe novejše tehnologije. Iztok Meža je ob tem dejal: »Sodelujoči smo spoznali, da imamo podobne ideje, ki jih lahko združujemo in skupaj nadgrajujemo. Dober je občutek, ko ti nekdo reče, da imaš dobro idejo. Veseli nas, da smo pridobili nova znanja, ki jih bomo z veseljem uporabljali.«
Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas