SKUPINA PV

Sporočila za medije

06.04.2012

Obvestilo jubilantom 2012

Delavce družb Skupine Premogovnik Velenje, ki  so  ali še  bodo v letu 2012 dopolnili 10, 20, 25 oziroma 30 let dela, obveščamo, da lahko preverijo upravičenost do jubilejne nagrade oziroma uveljavljajo morebitne reklamacije, povezane z jubilejnimi nagradami, najkasneje do 20. aprila 2012, v kadrovski evidenci – NOP – soba številka 14 pri gospe Suzani ŠKORIČ, telefon 4434.

Kadrovsko splošna služba

Pripis: Zakon o varstvu osebnih podatkov v svojih določilih prepoveduje javno objavljanje osebnih podatkov in s tem tudi objavljanje podatkov o jubilantih.

Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas