SKUPINA PV

Sporočila za medije

12.03.2012

RGP gradi platoje na deponiji premoga Premogovnika Velenje

RGP, hčerinsko podjetje Premogovnika Velenje, ki izvaja gradbena dela v okviru projekta bloka 6 TEŠ, že od avgusta 2010 gradi platoje na območju tamkajšnje deponije premoga. S tem bo omogočil odlagalne površine za skladiščenje opreme za potrebe podjetja Alstom.

Investitor projekta je Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ), ki želi z izgradnjo platojev na deponiji premoga preurediti deponijske prostore v odlagalne površine za potrebe podjetja Alstom. Izvajalec del je podjetje RGP, ki bo na posameznem platoju opravil vsa zemeljska, strojna, vodovodna in elektrodela. Zemeljska dela obsegajo izkope, položitev geosintetika oz. geokompozita ter zasipe in utrjevanje nasipa s kamenim drobljencem. V okviru zemeljskih del se izvaja tudi odvodnjavanje – dreniranje območja platojev z drenažnimi cevmi. Z vodovodnimi deli bo zagotovljena oskrba platojev z vodo in požarna varnost. Elektrodela je izvedel HTZ Velenje, prav tako hčerinsko podjetje velenjskega Premogovnika.

Skupna površina prostorov odlagalnih površin, ki so namenjeni skladiščenju strojne in elektroopreme za izgradnjo TEŠ 6, bo približno 100.000 m2. Opremo bodo dovažali iz različnih delov Evrope v manjših kosih, na območju deponije premoga pa jo bodo pred vgradnjo v TEŠ montirali in spajali v večje kose.


Pogled na delovišče izgradnje platoja
   
Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas