SKUPINA PV

Sporočila za medije

16.12.2011

Nova uprava Premogovnika Velenje

1. decembra letos je pričela v Premogovniku Velenje z delom 3-članska Uprava, ki je bila imenovana na 16. redni seji Nadzornega sveta Premogovnika Velenje 21. novembra 2011. Funkcijo predsednika Uprave je tako nastopil dosedanji direktor dr. Milan Medved, mesto člana Uprave je zasedel dr. Vladimir Malenković in mesto članice Uprave – delavske direktorice vodja Splošno-kadrovskega področja Sonja Kugonič.

Predsednik uprave bo pokrival temeljno dejavnost – premogovništvo, strategijo družbe in Skupine PV, razvoj, tehnično področje, internacionalizacijo, IT, organizacijo, član uprave področje ekonomike, financ ter upravljanja odvisnih in pridruženih družb, članica uprave – delavska direktorica pa bo delovala v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju (84. člen ZSDU).

Uprava je mandat nastopila za dobo petih let.

Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas