SKUPINA PV

Sporočila za medije

17.12.2010

Devetošolci Šaleške doline na tradicionalnem obisku v Premogovniku Velenje

V sredo, 15. decembra 2010, so Premogovnik Velenje že tradicionalno obiskali učenci devetih razredov osnovnih šol Velenja, Šoštanja in Šmartnega ob Paki. Obiskalo nas je 33 učencev z namenom lažje poklicne odločitve.

Obisk je bil namenjen seznanitvi s poklici v rudarstvu, kako poteka izobraževanje zanje ter kakšni sta kadrovska in štipendijska politika podjetja. V sklopu slednje podjetje poleg štipendije dijakom, ki se izobražujejo v Šolskem centru Velenje za poklice v rudarstvu, ponuja tudi druge ugodnosti ter jim omogoča praktični pouk na učnih deloviščih v jami in v delavnicah. Dobrodošlico jim je zaželel Boris Potrč, vodja Izobraževalnega centra Skupine PV, ki je učencem predstavil delovanje velenjskega premogovnika. Poudaril je pomembnost projekta izgradnje bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj, saj ima poleg energetskih in ekonomskih prednosti tudi socialno komponento – za prihodnje generacije bo zagotavljal kvalitetna delovna mesta še naslednjih 50 let. Po uvodnem pozdravu so si učenci ogledali Varnostno-tehnološki informacijski sistem, jašek NOP, elektro in strojno delavnico ter svetilkarno.

V Premogovniku Velenje se zavedamo, da so kadri najpomembnejši kapital podjetja, zato veliko vlagamo v izobraževanje. Da je izobraževanje pomemben segment delovanja se odraža na več področjih, med njimi tudi na področju štipendiranja. V šolskem letu 2010/2011 smo podelili 38 štipendij ter 3 posebne štipendije Energija znanju – znanje energiji, trenutno imamo v Skupini 135 štipendistov. Obvezno prakso opravlja 152 dijakov in 33 študentov ob delu – rudarske, elektro in strojne smeri, ter 64 dijakov in študentov drugih smeri. Številke kažejo na to, da veliko skrb namenjamo izobraževanju in usposabljanju vseh zaposlenih.

   
Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas