SKUPINA PV

Sporočila za medije

13.08.2010

Dopolnitev dnevnega reda 17. seje skupščine Premogovnika Velenje

Uprava družbe Premogovnik Velenje d.d. sporoča, da je v zvezi s sklicem 17. skupščine družbe za dan 30.8.2010 ob  12.00 uri, v sejni sobi na sedežu družbe v Velenju, Partizanska cesta 78, dne 6.8.2010 prejela predlog  pooblaščenca, odvetnika Vladimirja Biliča, delničarjev Stojana Hribarja, MP NALOŽBE, d.d. in MP DKS d.o.o., ki so imetniki  8,82 % vseh delnic družbe Premogovnik Velenje d.d., za dopolnitev (razširitev) dnevnega reda skupščine.
Dopolnitev dnevnega reda 17. seje skupščine Premogovnika Velenje (28 KB)
Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas