SKUPINA PV

Sporočila za medije

11.08.2009

Skupščina Premogovnika Velenje

Na skupščini Premogovnika Velenje, ki je potekala v ponedeljek, 3. avgusta 2009 in ki so se je deležniki udeležili v 77,72 odstotkih, so potrdili vse s strani uprave predlagane sklepe.

Skupščina se je seznanila z revidiranim letnim poročilom za leto 2008 in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta in je tako upravi kot nadzornemu svetu najprej podelila razrešnico, nato pa v tričlanski nadzorni svet za obdobje štirih let ponovno kot predstavnika delničarjev imenovala Simona Tota in Vido Lorber, ki jima sicer 24. avgusta poteče mandat. Predstavnik delavcev v nadzornem svetu je Branko Mlinšek.

Skupščina je za pooblaščeno revizorsko družbo za leti 2009 in 2010 imenovala družbo Deloitte Revizija.

Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas