SKUPINA PV

Sporočila za medije

20.11.2020

HIDROELEKTRARNE NOVEMBRA PETINO NAD PLANOM

V skupini Holding Slovenske elektrarne, največjem proizvajalcu energije iz obnovljivih virov v Sloveniji, so hidroelektrarne v mesecu novembru, kljub zaostrenim epidemiološkim razmeram, proizvedle 21 odstotkov električne energije več, kot smo za to obdobje načrtovali. V tem mesecu, do 19. novembra 2020, so hidroelektrarne proizvedle 219 GWh električne energije.

Skupina HSE v jesenskih mesecih letošnjega leta, kljub zaostrenim epidemiološkim razmeram, zagotavlja zanesljivo in stabilno oskrbo z električno energijo.  Hidroelektrarne skupine HSE so v mesecu novembru proizvedle kar 21 odstotkov več električne energije, kot je bila načrtovano za to obdobje, do četrtka, 19. novembra 2020, pa 219 GWh električne energije.

Proizvodnja je v skladu z načrti za to obdobje potekala tudi v Termoelektrarni Šoštanj, ki je iz premoga iz Premogovnika Velenje novembra 2020 proizvedla 267 GWh električne energije. Oktobra smo v skupini HSE dosegli kar dva proizvodna rekorda: z 995 GWh proizvedene električne energije mesečnega, s 36,7 GWh pa 13. oktobra dnevnega. 

K nadpovprečno uspešni proizvodnji skupine HSE sta v zaostrenih epidemioloških razmerah prispevala tudi dosledno spoštovanje ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja SARS-CoV-2, ter organizacija poslovnih procesov na način, da je delo potekalo nemoteno.

Z okužbami se soočamo tudi v skupini HSE. Od začetka epidemije so bile potrjene pri več kot dvesto sodelavcih. Z dodatnimi ukrepi, skupnim spoštovanjem pravil, sodelovanjem vseh zaposlenih v skupini, rednim komuniciranjem in ukrepom dela od doma za vse, ki jim narava dela to omogoča, smo širjenje okužbe s korona virusom v skupini uspešno zajezili, število okuženih sodelavcev pa se je do današnjega dne že več kot prepolovilo.

Služba za korporativno komuniciranje skupine HSE

Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas