SKUPINA PV

Sporočila za medije

12.04.2019

V Premogovniku Velenje bodo podpisali novo kolektivno pogodbo premogovništva Slovenije

V sredo, 17. aprila 2019, bo ob 10. uri v sejni sobi upravne stavbe Premogovnika Velenje na Partizanski 78 v Velenju potekal slavnostni podpis nove Kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije. 

Pogodbo, za katero so pogajanja in usklajevanja trajala dobra tri leta, je s strani delodajalcev vodil generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Ludvik Golob. Delodajalce je kot partner in pogajalec zastopala Energetska zbornica Slovenije (EZS). Pogodbo bo s strani delodajalcev podpisal predsednik EZS Marjan Eberlinc, s strani delojemalcev pa predstavniki treh reprezentativnih sindikatov, in sicer Peter Bršek iz Sindikata pridobivanja energetskih surovin Slovenije (SPESS), Asmir Bečarević iz Sindikata delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) in Branko Sevčnikar iz Sindikata delavcev dejavnosti energetike Slovenije (SDE).

Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas