SKUPINA PV

Sporočila za medije

01.10.2018

Jesen je prinesla četrto številko časopisa Rudar v tem letu

V tokratnem uvodniku je svoje razmišljanje podal odgovorni urednik Rudarja, ki je prepričan, da je za uspeh ključno sodelovanje na vseh ravneh.

Vez med tradicijo in prihodnostjo je zelo močna, kar smo ponovno dokazali na 58. Skoku čez kožo, ko smo v rudarski stan sprejeli 37 novincev, čez kožo pa je ponovno skočilo tudi dvanajst upokojenih rudarjev, ki so svoj skok prvič opravili pred petdesetimi leti. Smo živa skupnost, kar smo med drugim dokazali s številčno udeležbo na slovesnosti, ki smo jo za naše jubilante pripravili v Muzeju premogovništva Slovenije. V rubriki Z delom se vse doseže pišemo tudi o srečanju rudarskih reševalnih enot Slovenije, ki bo tokrat v Premogovniku. Nadaljujemo z investiranjem v sodobne stroje in naprave, gostili smo partnerje evropskega projekta Indires, ki obravnava področje informacijske podpore v primeru izrednih dogodkov ter preboju jaška Škale, od katerega je minilo 130 let.

V rubriki Podjetje smo ljudje obveščamo, da so po novem rudarji, strojniki in okoljevarstveniki pod enotnim okriljem. Na obisku smo bili pri sodelavcu, ki pravi, da so v njihovi družini tri generacije knapov ter posledično tri rudarske uniforme.

Podjetje HTZ uspešno sodeluje s Plastiko Skaza, na programu Planet TV je uspešno predstavil »živo« vodo AquaVallis, PV Invest prodaja nepremičnine, RGP izvaja rekonstrukcijo Cerkve sv. Martina – o tem pišemo v rubriki Skupina Premogovnik Velenje.

Tretji polčas zapolnjujejo naslovi DIT na ekskurziji v Črni gori, Dolgoletno prijateljstvo in sodelovanje, 1. Knap fest v Velenju, Gasilci nikoli ne mirujemo in Rudarska serenada v Dolini meseca.

O tem in še čem si lahko preberete tudi na spletni povezavi http://www.rlv.si/si/za-medije/rudar/1641.

Prijetno branje!
   
Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas