SKUPINA PV

Sporočila za medije

30.08.2017

Člani nadzornega sveta Premogovnika Velenje

Na 27. Skupščini Premogovnika Velenje, ki je bila 17. avgusta 2017, je bil sprejet Sklep o preoblikovanju Premogovnika Velenje iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo. Okrožno sodišče v Celju je 23. avgusta 2017 izdalo Sklep o vpisu spremembe v sodni register. S tem je Premogovnik Velenje tudi uradno postal družba z omejeno odgovornostjo.

Kot predstavnik kapitala je bil v nadzorni svet družbe imenovan mag. Stojan Nikolić. Uroš Podobnik je 28. 8. 2017 odstopil z mesta člana NS PV, od 29. 8. dalje je v NS družbe za obdobje štirih let imenovan Matjaž Marovt. Predstavnik delavcev je Danilo Rednjak.

Člani nadzornega sveta družbe ter njeno poslovodstvo bodo svoje funkcije opravljali do izteka zdajšnjega mandata.

Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas