SKUPINA PV

Sporočila za medije

26.03.2009

RGP sanira plaz na področju MOV


Povezano podjetje Premogovnika Velenje RGP je v mesecu marcu pričel z izvedbenimi deli na sanaciji plazu, ki ogroža stanovanjsko hišo na Silovi v Velenju. Vzrok za nastanek plazu so vodni izviri ter meteorske vode, ki na stiku z laporno podlago povzročajo premike na pobočju. K temu so pripomogli tudi nepremišljeni gradbeni posegi lastnika pri izdelavi hiše in pripadajočih objektov. Projektna rešitev sanacije sestoji iz izkopov, izdelave vodnjakov – armirano-betonskih pilotov s temeljenjem v trdno podlago ob temeljih hiše in povezanih z močno armirano-betonsko gredo ter izdelavo kvalitetne drenaže vode iz območja. Dela bodo zaključena v tem mesecu. 
Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas