SKUPINA PV

Sporočila za medije

24.03.2009

Predstavitev posebnih štipendij in Zmagovalnih idej SAŠA inkubatorja


Premogovnik Velenje je konec leta 2007 prvič razpisal posebne štipendije za študente iz Šaleške doline za katerokoli smer študija. S tem smo želeli spodbuditi razvojna razmišljanja mladih in podelitev štipendije povezati z izdelavo raziskovalne naloge na z razpisom določene teme.

Januarja 2008 smo sklenili tri štipendijske pogodbe s študentkami iz občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki za raziskovalne naloge na teme pod naslovom: Sonce, neizčrpen vir obnovljive energije; Vzgajajmo za energijo v prihodnosti in Pristop k varčevanju z energijo, gospodarjenje z energijo in varovanje okolja v papirništvu.

Naloge bomo širši javnosti predstavili v ponedeljek, 30. marca 2009, ob 11. uri v Centru Nova v Velenju. Prireditev bomo združili tudi z razglasitvijo zmagovalcev natečaja SAŠA inkubatorja »Zmagovalna ideja« 2008 za najboljše start-up podjetje SAŠA regij

Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas