SKUPINA PV

Sporočila za medije

19.03.2009

Nova sprehajalna pot

Ko je podjetje PV Invest, ki ureja področje sanacije ugreznin, konec januarja letos zaprlo sprehajalno pot, je obljubilo, da bodo v primernem vremenu začeli s sanacijo oziroma ureditvijo nove kolesarsko-sprehajalne poti. Nova pot bo potekala severno od sedanje poti in zahodno od področja sanacije ugreznin, kot se to območje uradno imenuje.

Novo stezo so sredi marca pričeli izdelovati delavci iz družbe RGP in če bo vreme ugodno, naj bi bila urejena v štirinajstih dneh.

Stara pot bo zaprta toliko časa, dokler bodo zaznani premiki terena zaradi odkopavanja. Pod njo je namreč prav zdaj začel delati novi odkop -50A.

V PV Invest poudarjajo, da je bila sprehajalna pot urejena zaradi možnosti rekreacije ljudi, del steze pa je bil letos začasno zaprt izključno zaradi njihove varnosti. Dogaja se namreč, da ljudje kljub objavi v medijih, opozorilnim tablam na terenu in fizičnim oviram ograje in zapore preplezajo in po poti še vedno v velikem številu hodijo. Zato rekreativce prosijo, da se ne gibajo na območju, kjer je označeno, da je to prepovedano in tudi fizično omejeno.

Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas